Poczucie Własnej Wartości to …

Poprosiliśmy naszych Czytelników PieknaMilosc.pl i PoczucieWlasnejWartosci.pl
o wykonanie ćwiczenia. Należało dokończyć zdanie:

Poczucie Własnej Wartości to …

Otrzymaliśmy wiele e-maili i z nich wybraliśmy fragmenty, z którymi możesz zapoznać się poniżej. Dziękujemy wszystkim autorom za przesłanie odpowiedzi! Ty także możesz podesłać swoją definicję albo po prostu zamieścić ją w komentarzu do tego artykułu.

Ćwiczenie miało na celu określenie obszaru związanego z poczuciem własnej wartości, tak jak rozumieją to sami Zainteresowani – zarazem w ten sposób stworzyliśmy naszą WSPÓLNĄ definicję poczucia własnej wartości.

Oprócz tego ćwiczenie miało także na celu zastanowienie się nad sobą i nad tym, jak ważne jest życzliwe spoglądanie na siebie. Żeby siebie nie pomijać, bo przecież ja też (jak inni) jestem ważną osobą. I chcę być ważną osobą dla siebie, doceniać siebie, lubić, kochać, szanować, dbać…

Chcieliśmy zachęcić do refleksji tak, jak napisała Karolina w e-mailu do nas:
„Nie wiem czy jeszcze moja odpowiedź „załapie się” na ogólne podsumowanie, nawet jeśli nie to zadanie przecież wykonuję dla samej siebie:)” 

Poczucie własnej wartości to … :

Poczucie własnej wartości to niezależność od sądów innych [Anna]

 

Dla mnie poczucie własnej wartości to: umiejętność wspierania się i zaufania do życia, zaakceptowanie przeszłości i siebie, odchodzenie od perfekcjonizmu, wiara we własne możliwości, zaufanie sobie i swojej intuicji, szanowanie swoich uczuć, asertywność, poczucie że zasługuję na wszystko co najlepsze, samorozwój, wyzbycie się poczucia winy, umiejętność przebaczenia, pozwolenie sobie na błędy, równowaga emocjonalna, filozofia holistyczna, umiejętność zanurzenia się w teraźniejszości. [Małgosia]

 

[Osoby z pozytywną samooceną] … pewnie się czują, ani zarozumiale, ani z wyższością ani z niższością – przyjmują siebie i innych tak naturalnie, jakby mieli właśnie tacy być jak są. [Leszek]

 

Poczucie własnej wartości to dobre samopoczucie z samym sobą, zadowolenie z tego jak się wygląda i co się osiąga bez względu na ,, wielkość” osiągnięcia. Nieprzejmowanie się opiniami innych na własny temat. [Anna]

 

Poczucie własnej wartości

 

 

Poczucie własnej wartości to 1) jeśli nie będę się bała odmawiać i jeśli kogoś stracę przez to, to znaczy że  ta znajomość i tak nie miała sensu, 2) wiara że będę mieć pracę i że nie muszę wszystkiego robić na 100%, nie mieć wyrzutów sumienia że chwilę odpoczywam, 3) brak poczucia winy za czyjeś stany emocjonalne, nie dawanie się manipulować, 4) umiejętność stawiania granic! 5) lubienie siebie, lubienie życia. [Katarzyna]

 

Nie ograbianie siebie z własnej godności. Bycie pewnym siebie, swoich zalet i wad ale nie oznacza to bycie pysznym. Traktowanie innych tak jak by się chciało żeby inni traktowali ciebie. [Anna]

 

Poczucie własnej wartości to: akceptacja siebie/ swoich słabości, poczucie spełnienia/ zadowolenia z tego co się w życiu robi, wiara we własne możliwości, siła na ,,walkę z codziennością”, dążenie do wyznaczonego celu. [Magda]

 

Poczucie własnej wartości to … przekonanie, że zasługuję na szczęście, skutkuje to umiejętnością podejmowania takich wyborów, które do szczęścia prowadzą, a unikania tych, które unieszczęśliwiają. [Ewelina]

 

Poczucie własnej wartości 2

 

 

Poczucie własnej wartości to wiara w swoje możliwości, umiejętności, która nie ulega żadnym naszym niepowodzeniom, nie znika, gdy coś nam nie wyjdzie. [Dorota]

 

Poczucie własnej wartości to czucie się dobrze ze sobą i innymi [Anna]

 

Poczucie własnej wartości to: świadomość i akceptacja tego, że jest się wyjątkowym i niepowtarzalnym, to także miłość i zaufanie w stosunku do własnej osoby… [Agnieszka]

 

Poczucie własnej wartości to:
– spokój wewnętrzny i równowaga wewnętrzna, niezależnie od tego co i kto mnie otacza
– spójność oceny obiektywnej samego siebie z własnym odczuciem – i uznanie tego [Michał]

 

Przez poczucie własnej wartości ja rozumiem świadomość, czyli własną ocenę kim się jest (wiem kim jestem), jakie wartości zarówno osobiste jak i społeczne wyznaję i mam swoje możliwości i prawa. [Małgorzata]

 

poczucie własnej wartości 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowanie poczucia własnej wartości polega na zgromadzeniu cegiełek w postaci:
zdrowego egoizmu, pasji która daje życiu sens, niezbędnej do życia uwagi żeby móc rozpoznać swoje potrzeby. A te elementy już same zaczną się układać w poczucie
własnej wartości. Wtedy człowiek zacznie promieniować blaskiem na zewnątrz
i tylko taki „zdrowy” wewnętrznie człowiek może być dobry dla innych. [Mariola]

 

Poczucie własnej wartości to:
– dbanie o własne potrzeby z poszanowaniem potrzeb najbliższych
– akceptacja własnych wad a co za tym idzie dystans do własnej osoby
– czerpanie radości z najprostszych na co dzień wykonywanych czynności
– nie przejmowanie się krytyką osób trzecich
– podejmowanie odważnych decyzji w życiu zawodowym i prywatnym
– pozytywny obraz partnera poprzez własną pozytywną samoocenę
[Krystian]

 

Ja nie wiem, co to jest poczucie własnej wartości… chociaż w gruncie rzeczy myślę, że jest to przede wszystkim szacunek do drugiego człowieka, to są moje odczucia. [Ania]

 

Poczucie własnej wartości to … pewność siebie, silna, stabilna podstawa, opoka, stabilna pozycja. [Renata]

 

Poczucie własnej wartości to jakby takie myślenie o sobie, jakim się jest człowiekiem,
czy wystarczająco dobrym czy złym; myślenie jakie się ma cechy. [Elżbieta]

 

Poczucie własnej wartości to budowanie własnego ja – sposób w jaki postrzegam siebie. [Wioletta]

 

Poczucie własnej wartości to: dobre samopoczucie, radość z życia, dobre samopoczucie, otwartość na wyzwania, siła do stanowczego radzenia sobie w trudnych sytuacjach, lepsze samopoczucie osób bliskich. [Paulina]

 

Poczucie własnej wartości to zaufanie do własnych reakcji i odwaga do podążania za nimi.
To niepozwalanie aby inni ludzie nas nieszanowani, to dbanie o siebie, co najmniej tak samo jak o innych, to miłość do siebie, to niepozwalanie na to aby inni do nas krzyczeli, albo nas złe traktowali, to poczucie, że my jesteśmy tak samo ważni jak inni, nie gorsi, że mamy takie same prawa jak inni, to źródło z którego wypływa nasza asertywność, to odwaga, aby zerwać kontakty, które nam nie służą. Poczucie własnej wartości to również po prostu dbanie o siebie, o zdrowie, wygląd, dobre samopoczucie pod każdym względem. [Wanda]

 

Poczucie własnej wartości to….pełna akceptacja i uszanowanie dla najgłębiej ukrytego stanu ducha w nas. [Ewa]

 

Poczucie wartości to dla mnie: poczucie, że wiele mogę zrobić i dokonać, że jestem wystarczająco zaradna, w każdej sytuacji szukam rozwiązania, że mogę przyczynić się do wniesienia jakiegoś dobra do świata. [Małgorzata]

 

Dla mnie poczucie wartości to:
– swoboda odnajdowania się w różnym towarzystwie, w bardziej zamożnym, bardziej wykształconym,
– wewnętrzny spokój o to, że jestem równa ze wszystkimi i nie powinnam się bać, że ktoś jest lepszy ode mnie; w jednych sprawach jest lepszy, w drugich gorszy i odwrotnie. [Iwona]

 

Poczucie własnej wartości to zaufanie do siebie [Magdalena]

 

Poczucie własnej wartości to wewnętrzne przekonanie, że jest się wystarczającą. Że wszystko jest tak jak ma być. Dokonywanie zmian jest podejmowane w celu poprawienia jakości swojego życia, pogłębiania relacji, a nie w celu potwierdzenia własnej wadliwości. PWW wiąże się z miłością do siebie i dbałością o siebie, z szacunkiem do tego jaką jestem osobą i co mam w środku. [Milena]

 

Dla mnie kim jestem = poczucie mojej wartości. [Izabela]

 

Poczucie własnej wartości to dla mnie: to to jak siebie widzę oceniam ja sama, jak siebie kocham i szanuję ( i czy w ogóle siebie kocham i szanuję ?), jak doceniam i akceptuję siebie?, czy doceniam i dostrzegam swoje sukcesy, dobre cechy charakteru czy tylko skupiam się na swych porażkach i wadach?, akceptacja swojego wyglądu, dbanie i docenianie swojego ciała, docenianie swojego potencjału twórczego itp. [Monika]

 

Według mnie poczucie własnej wartości to życie w zgodzie ze sobą, spokój wewnętrzny, docenianie siebie i nieporównywanie z innymi, umiejętność podejmowania decyzji, pewność siebie ale również umiejętność samokrytycznego podejścia. Jeśli ktoś posiada poczucie własnej wartości to jest ono niezachwiane tzn. nasze myślenie o sobie (w szerokim znaczeniu tego słowa) nie zależy od osądów innych. [Dominika]

 

Świadome podejmowanie decyzji, niezależność [Beata]

 

Poczucie własnej wartości to:
– szczery i niewymuszony uśmiech do swojego odbicia podczas porannego mycia zębów
-umiejętność stawiania granic otoczeniu
-poczucie sensu swojego życia
-poczucie integracji ze światem i wszechświatem
-optymistyczne i radosne powitanie nowego dnia
-poczucie przynależności, ważności i przydatności w rodzinie, wspólnocie, społeczeństwie
-kochanie i bycie kochanym
[Anna]

 

Poczucie własnej wartości dla mnie to ja i wszystko co o sobie dobrego myślę.
Moje mocne strony. [Magdalena]

 

samoocena-6

 

Poczucie własnej wartości to zaufanie do siebie, słuchanie własnej intuicji, pewność decyzji, opiekowanie się sobą, czucie się dobrze ze sobą, kochanie siebie, mówienie o tym co się czuje, szczerość wobec siebie samego [Jola]

 

Poczucie własnej wartości to … wiara we własne siły i możliwości, pewny ale wyważony sposób bycia, akceptacja siebie i pozytywne postrzeganie siebie, nie przywiązywanie zbyt dużej wagi do tego jak się jest postrzeganym przez innych ludzi . [Maria]

 

PWW to pełna akceptacja siebie z zaletami i wadami,
które stanowią nasza integralna część 🙂   [Katarzyna]

 

Poczucie własnej wartości to takie uczucie, kiedy po przebudzeniu z rana, w mojej głowie powstają pozytywne myśli, dające mi wiarę i siłę na przejście przez ten dzień kreatywnie, z dobrym nastawieniem i samopoczuciem oraz chęcią do działań (jakichkolwiek – praca, nauka, gotowanie, ruch), nawet jeśli moje obecne warunki życiowe, według mnie, są mi niesprzyjające (brak pracy, znajomych, emigracja, tęsknota za innym rzeczami).
Wtedy moja samoocena wzrasta, ponieważ myślę: „Dam radę, bo jestem silna”.
To jest obraz pozytywnego PWW:).   [Karolina]

 

Poczucie własnej wartości:

 • Akceptacja siebie bez przesadnej krytyki
 • Docenianie się
 • Asertywność
 • Bezwarunkowa miłość do siebie
 • Zasługiwanie na miłość innych i samego siebie
  [Ania]

 

Poczucie Własnej Wartości (PWW), jest dla mnie postrzeganiem siebie. To jak siebie widzę i jak siebie oceniam w każdej sytuacji i w każdej dziedzinie życia. To patrzenie na siebie przez pryzmat swoich zachowań, swojego postępowania, swojej fizyczności i myślenia o sobie. [Tomasz]

 

Dla mnie poczucie własnej wartości to akceptacja siebie takiego jakim się jest. Wyeliminowanie poczucia, że nie spełniam stawianych przez siebie i innych kryteriów bycia doskonałym. To wręcz duma ze swojej niedoskonałości. Odpowiedni dystans do siebie. Człowiek z wysokim poczuciem własnej wartości niczego sobie nie odejmuje. Zdaje sobie sprawę ze swoich zalet i wad. Kocha siebie takiego jakim jest. [Arleta]

 

poczucie własnej wartości 4

 

 

Poczucie własnej wartości dla mnie to zdrowa świadomość siebie – własnych mocnych i słabych cech, które nie jest uzależnione od czynników zewnętrznych – złego humoru szefa, chwilowego osłabienia. Jest to akceptowanie i kochanie siebie. [Mariola]

 

Poczucie wartości to czuć się dobrze w swojej skórze bez względu na okoliczności, ufać sobie i swoim decyzjom, akceptować siebie jako człowieka. [Anna]

 

Poczucie wartości to….. świadomość bycia ważnym dla siebie i innych, świadomość tego, że jestem w czymś dobra/dobry, że mogę komuś coś zaoferować, że mam w sobie wartości i jestem wartością, że cenię sobie to kim właściwie jestem, niezależnie od tego czy czasem coś się w życiu udaje, bądź nie. Poczucie wartości pomaga w zrozumieniu i poradzeniu sobie w przeciwnościach losu, przede wszystkim w związku z drugim człowiekiem. Poczucie wartości jest bardzo ważne i powinien posiadać je każdy człowiek, lecz tak jak ze wszystkim to poczucie nie może być skrajne i dochodzić do wywyższania swojej osoby nad innymi. [Edyta]

 

Poczucie własnej wartości to:
– akceptowanie i lubienie siebie mimo wszystko, mimo przeciwności losu, kłopotów
– to akceptowanie siebie takimi jakimi jesteśmy
– to kochanie siebie
– to dostrzeganie i docenianie swoich zalet, świadomość swoich wad
[Aga]

 

Poczucie własnej wartości to wiara we własne siły. Jeśli mam wysokie poczucie własnej wartości, to zakładam, że moje działanie zakończy się sukcesem, jeśli nie – spodziewam się porażki. Tak to – najprościej – wygląda z mojego punktu widzenia. [Asia]

 

Poczucie Własnej Wartości to… świadomość siebie – swoich wad i zalet i akceptacja siebie takiej jaką jestem, szacunek do siebie, wszystko to co do siebie samej czuję, wszystko to co o sobie wiem, umiejętność postawienia siebie na 1. Miejscu, taki „zdrowy egoizm” gdy jest to potrzebne, umiejętność doceniania siebie … to tak w skrócie 🙂 [Iwona]

 

samoocena

 

 

 

10 komentarzy do “Poczucie Własnej Wartości to …

 1. Czytałam wszystkie komentarze są przemyślane mądre gratuluję tym, którzy je pisali.Podpisuję się pod komentarzem Joanny. Pozdrawiam

 2. Poczucie własnej wartości to ……akceptowanie siebie w pełni zarówno wad i zalet

  Dobrze czujemy się we własnej skórze, bycie lubianym akcptowanym przez innych, bycie dla kogoś najważniejszym

 3. Poczucie własnej wartości – według mnie – to ” poziom miłości ” względem siebie .

  Pozdrawiam ciepło

 4. Poczucie wlasnej wartosci dla mnie niestety to akceptacja mnie przez rodzine, meza, przyjaciol…. Docenianie mnie przez nich… Bez tego czuje sie pusta, niechciana, bezuzyteczna ………………..

 5. Poczucie własnej wartości to akceptacja tego kim się jest, jakim się
  jest, o czym się mysli i co się robi.

 6. Poczucie własnej wartości dla mnie to zgoda i odwaga na spontaniczne zachowanie się niemal w każdej sytuacji, to akceptacja siebie na każdym kroku, to śmiałość sięgania po swoje marzenia, to odporność na ocenianie mnie przez innych, to dobre czucie się tak we własnej skórze jak i z innymi ludźmi.

 7. Poczucie własnej wartości to samoocena czlowieka wplywajaca na jego nastroj i nastawienie do samego siebie.

 8. Poczucie Własnej Wartości to dla mnie bycie swoim przyjacielem… Bez względu i mimo wszystko. To traktowanie Siebie z szacunkiem, łagodnością, zrozumieniem, akceptacją, wsparciem, troską, szczerością i miłością. Bo to Miłość sama w sobie.

 9. Uwazam źe mam wysokie poczucie własnej wartosci które bynajmniej nie powstało z pochwał innych bo te choc miłe nie sa mi konieczne .
  Moje poczucie wartosci nie bierze sie z tego ze czytam poradniki na ten temat i staram się je wcielic w życie wręcz przeciwnie gdy przeczytam porównuje to ze swoim postępowanie i zdarza sie że podaję własne
  Kiedyś byłam osobą z drugiego planu pomocna ,chętna ale niestety niedoceniana .Doswiadczyłam niesłusznych ponizeń w szkole w życiu osobistym i wiele sprzeciwów .miałam tez wiele kłód pod nogami.Pozostawiona sama sobie w sytuacjach trudnych i dla niektórych przegranych niedorozwiazania właśnie poprzez brak wiary ja brałam dodatkową siłe wewnetrzną że dam rady i nigdy sie nie poddam .I nie udowadniam światu tylko sobie.Zawsze byłam sumienna i pracowita z załozonymi celami a jak cos sobie zaplanowałam to musiałam to osiągnąć,Nie majac pracy ani pieniędzy nie marzyłam a chciałam mieć i tak wytrwale przez lata az osiągnęłam zamierzony cel.Poczucie wartości to wg mnie jest to samodzielność ,wytrwałaość ,dążenie ,własne działanie ,ciężka praca i na konieć zadowolenie z osiagnięcia zamierzonych celów.jestem przeciętną zwykłą osobą ale jak spojrzę w lustro jestem z siebie dumna zadowolona Z każdej trudności widzę co najmniej 3 wyjscia i uważam że nie ma rzeczy niemozliwych.Błędem jest wychwalanie dzieci przez rodziców ponad niebiosa bez powodu to w dorosłości prowadzi do niezaradnosci i nieradzenia sobie z problemami załamań depresji nałogów a nawet katastrofy i odbierania życia.Nie wmawiajmy nikomu jaki ma być pokażmy to swoim postępowaniem .W wielu przypadkaćh zachowania tłumaczy sie genami ja uwazam że szczególnie nasladownictwem niewłasciwych osób z otoczenia .Brakiem rozsądku i niewłasciwym wyborom .Mnie nauczyła dobroci i właściwego uczciwego postępowania i mówienia prawdy babcia i to dzieki niej jestem dzisiaj sobą zadowolona z siebie .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.